+387 33 210 919
Info linija
info@ortocentar.ba
Kontaktirajte nas

Iznajmljivanje rabljene opreme

Ortocentar d.o.o pruža Vam i usluge iznajmljivanja rabljene ortopedske opreme. 
 
Način dostave i montaža opreme dogovora se direktno sa budućim korisnikom usluge.
 
Način korištenja opreme definiše se posebnim ugovorom.